Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Đức Thắng số 2

Đông Ngàn, Đức Thắng
3.872.757
c1ducthang2@bacgiang.edu.vn